معنی و ترجمه کلمه خراب کننده به انگلیسی خراب کننده یعنی چه

خراب کننده

devastative
ruinous
withering
wrackful
wreakful

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها