معنی و ترجمه کلمه خراج به انگلیسی خراج یعنی چه

خراج

gavel
levy
spendthrift
tax
tribute

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها