معنی و ترجمه کلمه خراز به انگلیسی خراز یعنی چه

خراز

haberdasher

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها