معنی و ترجمه کلمه خراط به انگلیسی خراط یعنی چه

خراط

chipper
turner
woodturner

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها