معنی و ترجمه کلمه خرافات به انگلیسی خرافات یعنی چه

خرافات

fetish
fetishism
superstition

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها