معنی و ترجمه کلمه خرامیدن به انگلیسی خرامیدن یعنی چه

خرامیدن

flaunt
gait
jaunce
lope
peacock
stalk
strut

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها