معنی و ترجمه کلمه خربق سفید عطسه آور به انگلیسی خربق سفید عطسه آور یعنی چه

خربق سفید عطسه آور

sneezewort

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها