معنی و ترجمه کلمه خربق سفید به انگلیسی خربق سفید یعنی چه

خربق سفید

veratrum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها