معنی و ترجمه کلمه خربوزه شیرین انبارى به انگلیسی خربوزه شیرین انبارى یعنی چه

خربوزه شیرین انبارى

winter melon

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها