معنی و ترجمه کلمه خرخر اسب هنگام دم زدن به انگلیسی خرخر اسب هنگام دم زدن یعنی چه

خرخر اسب هنگام دم زدن

roaring

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها