معنی و ترجمه کلمه خردمند به انگلیسی خردمند یعنی چه

خردمند

intellectual
sapient
wise
witan

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها