معنی و ترجمه کلمه خرده خرده پیش بردن به انگلیسی خرده خرده پیش بردن یعنی چه

خرده خرده پیش بردن

dribble

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها