معنی و ترجمه کلمه خرده شیشه اى که براى خمیر شیشه گرى به کار مى رود به انگلیسی خرده شیشه اى که براى خمیر شیشه گرى به کار مى رود یعنی چه

خرده شیشه اى که براى خمیر شیشه گرى به کار مى رود

cullet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها