معنی و ترجمه کلمه خرده فروشى کردن به انگلیسی خرده فروشى کردن یعنی چه

خرده فروشى کردن

retail

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها