معنی و ترجمه کلمه خرده چوبى که از مته کردن به دست مى آید به انگلیسی خرده چوبى که از مته کردن به دست مى آید یعنی چه

خرده چوبى که از مته کردن به دست مى آید

boring

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها