معنی و ترجمه کلمه خرده به انگلیسی خرده یعنی چه

خرده

bit
bittock
crumb
debris
fragment
fritter
glimmer
grain
groat
haet
jot
mote
nip
particle
shred
small
snippy
sub
tittle
vestige
vestigial
weensy
weeny
whit
wight

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها