معنی و ترجمه کلمه خرد خوار به انگلیسی خرد خوار یعنی چه

خرد خوار

microphage
microphagus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها