معنی و ترجمه کلمه خرد هسته به انگلیسی خرد هسته یعنی چه

خرد هسته

micronucleus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها