معنی و ترجمه کلمه خرد و قطعه قطعه کردن به انگلیسی خرد و قطعه قطعه کردن یعنی چه

خرد و قطعه قطعه کردن

splint

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها