معنی و ترجمه کلمه خرد کردن به انگلیسی خرد کردن یعنی چه

خرد کردن

batter
break
change
comminute
crash
cut down
disintegrate
fractionalize
fragment
fragmentate
fragmentize
fritter
grind
hack
hash
impinge
infract
jab
joint
mangle
mash
maul
mince
pestle
shatter
shiver
sma

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها