معنی و ترجمه کلمه خرف کردن به انگلیسی خرف کردن یعنی چه

خرف کردن

addle
deaden
stultify
stupefy


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها