معنی و ترجمه کلمه خرقه بدون آستین و یا با آستین گشاد و بزرگ به انگلیسی خرقه بدون آستین و یا با آستین گشاد و بزرگ یعنی چه

خرقه بدون آستین و یا با آستین گشاد و بزرگ

chimere

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها