معنی و ترجمه کلمه خرقه پوش به انگلیسی خرقه پوش یعنی چه

خرقه پوش

cassock


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها