معنی و ترجمه کلمه خرناس کشنده به انگلیسی خرناس کشنده یعنی چه

خرناس کشنده

stertorous

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها