معنی و ترجمه کلمه خرناس کشنده به انگلیسی خرناس کشنده یعنی چه

خرناس کشنده

stertorous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها