معنی و ترجمه کلمه خروج الکترون از فلز در اثر نیروى تابشى نور و غیره به انگلیسی خروج الکترون از فلز در اثر نیروى تابشى نور و غیره یعنی چه

خروج الکترون از فلز در اثر نیروى تابشى نور و غیره

photoemission

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها