معنی و ترجمه کلمه خریدار اسقاط به انگلیسی خریدار اسقاط یعنی چه

خریدار اسقاط

salvager

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها