معنی و ترجمه کلمه خزینه مخروطى کردن به انگلیسی خزینه مخروطى کردن یعنی چه

خزینه مخروطى کردن

countersink

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها