معنی و ترجمه کلمه خستگى روانى به انگلیسی خستگى روانى یعنی چه

خستگى روانى

psychasthenia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها