معنی و ترجمه کلمه خسوف ناقص به انگلیسی خسوف ناقص یعنی چه

خسوف ناقص

annular eclipse

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها