معنی و ترجمه کلمه خشن و ضعیف به انگلیسی خشن و ضعیف یعنی چه

خشن و ضعیف

scrannel


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها