معنی و ترجمه کلمه خشکانده شده در آفتاب به انگلیسی خشکانده شده در آفتاب یعنی چه

خشکانده شده در آفتاب

jerky

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها