معنی و ترجمه کلمه خشکه مقدس بودن به انگلیسی خشکه مقدس بودن یعنی چه

خشکه مقدس بودن

religiosity


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها