معنی و ترجمه کلمه خشک سالى به انگلیسی خشک سالى یعنی چه

خشک سالى

drought
drouth

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها