معنی و ترجمه کلمه خشک شدن به انگلیسی خشک شدن یعنی چه

خشک شدن

atrophy
fade
parch
shrivel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها