معنی و ترجمه کلمه خشک کردن به انگلیسی خشک کردن یعنی چه

خشک کردن

airing
calcine
dehumidify
desiccate
desiccation
dry
evaporate
exsiccate
freeze dry
wipe

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها