معنی و ترجمه کلمه خطاب به وصى دایر به اشتغال به امر وصایت به انگلیسی خطاب به وصى دایر به اشتغال به امر وصایت یعنی چه

خطاب به وصى دایر به اشتغال به امر وصایت

letters testamentary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها