معنی و ترجمه کلمه خطاى بشرى به انگلیسی خطاى بشرى یعنی چه

خطاى بشرى

human error


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها