معنی و ترجمه کلمه خطاى حین همگردانى به انگلیسی خطاى حین همگردانى یعنی چه

خطاى حین همگردانى

compile time error

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها