معنی و ترجمه کلمه خط بندى به انگلیسی خط بندى یعنی چه

خط بندى

striation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها