معنی و ترجمه کلمه خط جغرافیایى نشان دهنده نقاط هم فشار به انگلیسی خط جغرافیایى نشان دهنده نقاط هم فشار یعنی چه

خط جغرافیایى نشان دهنده نقاط هم فشار

isobar
isobare

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها