معنی و ترجمه کلمه خط خط به انگلیسی خط خط یعنی چه

خط خط

rimose
rimous
stripy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها