معنی و ترجمه کلمه خط مستقیمى که نقطه زرد چشم را به نقطه ثابتى وصل نماید به انگلیسی خط مستقیمى که نقطه زرد چشم را به نقطه ثابتى وصل نماید یعنی چه

خط مستقیمى که نقطه زرد چشم را به نقطه ثابتى وصل نماید

line of vision

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها