معنی و ترجمه کلمه خط پیوند به انگلیسی خط پیوند یعنی چه

خط پیوند

hyphen
ligature

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها