معنی و ترجمه کلمه خط یا برآمدگى حد فاصل به انگلیسی خط یا برآمدگى حد فاصل یعنی چه

خط یا برآمدگى حد فاصل

midrib

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها