معنی و ترجمه کلمه خلاصه مذاکرات به انگلیسی خلاصه مذاکرات یعنی چه

خلاصه مذاکرات

minute
minutes

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها