معنی و ترجمه کلمه خلبانى که خارج از فرمان دسته هوایى حرکت مى کند به انگلیسی خلبانى که خارج از فرمان دسته هوایى حرکت مى کند یعنی چه

خلبانى که خارج از فرمان دسته هوایى حرکت مى کند

wingman


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها