معنی و ترجمه کلمه خلبانى که خارج از فرمان دسته هوایى حرکت مى کند به انگلیسی خلبانى که خارج از فرمان دسته هوایى حرکت مى کند یعنی چه

خلبانى که خارج از فرمان دسته هوایى حرکت مى کند

wingman

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها