معنی و ترجمه کلمه خمار به انگلیسی خمار یعنی چه

خمار

boozer
drunkard
hung over
languid
lank
pub

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها