معنی و ترجمه کلمه خمره رنگ رزى به انگلیسی خمره رنگ رزى یعنی چه

خمره رنگ رزى

jigger


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها