معنی و ترجمه کلمه خمیازه کشیدن به انگلیسی خمیازه کشیدن یعنی چه

خمیازه کشیدن

gape
yaup
yawn
yawp

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها