معنی و ترجمه کلمه خمیرى به انگلیسی خمیرى یعنی چه

خمیرى

crumby
crummy
doughy
pasty

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها