معنی و ترجمه کلمه خمیرى به انگلیسی خمیرى یعنی چه

خمیرى

crumby
crummy
doughy
pasty

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها